มโนราห์
 
หมายเลข ๐๒ มโนราห์เบนซ์
 
ประวัติ
ชื่อจริง นายทศพล ศิริบูรณ์
ชื่อเล่น เบนซ์
ที่อยู่ ๔๙ ถ.นิพัทธิ์สงเคราะ ๒ ซ.๕ อ.หาดใหญ่
จ. สงขลา ๙๐๑๑๐ด้านการรำมโนราห์
   ฝึกรำครั้งแรกที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อ.มาลัยวรรณ และตอนนั้นกำลังศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ ๑ ต่อมาก็ได้ไปเรียนต่อกับ มโนราห์นกน้อย เสียงเสน่ห์ และเริ่มการฝึกท่ารำต่างๆ อีกทั้งการว่าบททั้ง ปัจจุบันผมเป็นทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะร้องเพลง แด้นเซอร์ หรืออื่นๆ และความภูมิใจของผม คือ การได้บันทึกการแสดงกับ พี่เอกชัย ศรีวิชัย ในชุดเอกชัย นกน้อยหลอยงานบวช และผมก็ขอฝากความภูมิใจของชาวใต้ไว้กับ คนใต้ทุกคนช่วยรักษามันไว้ด้วย ถ้าเราร่วมมือกัน ผมคิดว่ามโนราห์จะต้องมีคนรู้จักในทุกๆภาคแน่นอนคับ

ประวัติโนรา
เครื่องแต่งกายโนรา
เครื่องดนตรีโนรา
องค์ประกอบการแสดงโนรา
โนราโรงแข่ง
การออกพราน
ท่ารำโนรา ๘๓ ท่า

 
 
   
ข้อมูล : โนราเบนซ์